Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ἀντιγράψτε τὴν παρακάτω διεύθυνσιν τῆς σελίδος αὐτῆς ἐὰν τὴν εὐρίσκητε πολὺ ἐνδιαφέρουσα.

Ὁρᾷς ὅτι τὸν μὴ ἑαυτὸν ἀδικοῦντα οὐδεὶς ἕτερος παραβλᾶψαι δυνήσεται;
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιόν Σου δοῦλον.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ